INFORMACJE

Strona bierna występuje zarówno w języku polskim jak i angielskim, jednak jest ona częściej używana w języku angielskim.

W stronie czynnej ważny jest wykonawca czynności natomiast w stronie biernej kładziemy nacisk na czynność.


Strony biernej (passive voice) używamy aby opisać:

-czynności, w których nie znamy wykonawcy lub jest on istotny,

-czynności lub sytuacje, w których podkreślamy kto jest wykonawcą,

-procesy, zjawiska, mechanizmy.

CZASY PAST

Past Simple


was/were + III forma czasownika

I was asked to close the window.


Past COUNTINUOUS


was/were + being + III forma czasownika

The student was being helped by the teacher.


Past PERFECT


had + been + III forma czasownika

The dinner had been prepared before he arrived.


Past PERFECT COUNTINUOUS


had + been + being + III forma czasownika

Many concerts had been being done by Whitney Houston before she performed in Poland.


CZASY PRESENT

PRESENT SIMPLE


am/is/are + III forma czasownika

English is spoken here.


PRESENT COUNTINUOUS


am/are/is + being + III forma czasownika

He is being singing a song.


PRESENT PERFECT


have/has + been + III forma czasownika

The newspaper has been read.


PRESENT PERFECT COUNTINUOUS


have/has + been + being + III forma czasownika

The room has been being cleaned for many hours.


CZASY FUTURE

FUTURE SIMPLE


will be + III forma czasownika

My car will be sold tomorrow.


FUTURE COUNTINUOUS


will be + being + III forma czasownika

The book will be being read by Mark at 6 p.m.


FUTURE PERFECT


will + have + been + III forma czasownika

The article will have been completed before the deadline.


FUTURE PERFECT CONTONUOUS


will + have + been + being + III forma czasownika

The walls will have been being painted for three days before the work is finished.


POZOSTAŁE

MODALS


modal + be + III forma czasownika

The room must be tied.


BE GOING TO


am/is/are + going to + be + III forma czasownika

A cake is going to be baked.


PRESENT INFINITIVE


to be + III forma czasownika

My car needs to be repaird.


PERFECT INFINITIVE


(to) have + been

My car should have been repaird last week.


-ING FORM


being + III forma czasownika

I insist on my car being repaird today.


USED TO


used to + be + III forma czasownika

The book used to be bought by my mother.


Created by Misio